O nás

 

        V současné době vzděláváme 19 žáků ve dvou třídách. Dle předmětů daných ŠVP dělíme třídy do spoje: 1. a  2. ročník; 3, 4 a 5 ročník. Využíváme také disponibilní časové dotace u vybraných předmětů. Pracujeme podle vlastního ŠVP Kalokagathia II..

        Jak již název napovídá, snažíme se děti všestranně rozvíjet. Naším úkolem je vybavit žáky co možná nejlépe do života. Naučit je orientovat se ve společnosti, ohleduplně se chovat k ostatním lidem. Ve spolupráci s rodiči z nich vychovat slušné kreativní lidi s kladným vztahem k životu, ke vzdělání, hudbě, sportu, divadlu, výtvarnému umění, ….a  se smyslem pro fair play. 

        Vytváříme kreativní prostředí, ve kterém se žáci budou cítit v bezpečí, bez násilí, šikany. Samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Tatínkové (př. pan Provazník, pan Jiroušek, pan Krčmář, pan Puš) během prázdnin vymalovali chodbu, ředitelnu (bez finančního ohodnocení), maminky se chopily úkliduJ.

         Důležitá je pro nás pomoc žákům se speciálními poruchami učení. V naší škole máme integrovaného žáka, kterého ostatní žáci motivují a snaží se mu pomoci. Přijali ho mezi sebe jako rovnocenného kamaráda.

         Rovněž je pro nás důležité zvládnutí nových technologií: interaktivní tabule, na níž, připravujeme digitální výukové materiály, nové výukové programy, testování žáků pátých ročníků. 

        Zda jsou v naší škole děti šťastné a spokojené můžete posoudit podle návštěvy školy nebo podle naší fotogalerie.